Reklama na PowerPlay Manager

 • www.powerplaymanager.com - portál zameraný na online športové manažérske hry
 • Prvý spustený šport - hokej (od 27.08.2008)
 • Druhý spustený šport - futbal (od 01.06.2010)
 • Tretí spustený šport - hádzaná (od 27.05.2013)
 • Štvrtý spustený šport - basketbal (od 26.06.2014)
 • Celkovo sa plánuje 9 športov
 • Počet registrovaných hráčov: 2 008 148
 • Počet individuálnych IP návštevníkov denne: 100,000
 • Počet zobrazených stránok denne: 2,500,000
 • Priemerný čas strávený užívateľom na stránke: 10 minút
 • Počet jazykových verzií: 46
 • Priemerný návštevník portálu je muž vo veku 15-45 rokov

Krajiny s najvyšším počtom registrovaných manažérov v PowerPlay Manager

Poradie Krajina Počet manažérov
1 Česká republika Česká republika 114323
2 Slovensko Slovensko 93070
3 Poľsko Poľsko 92189
4 Brazília Brazília 57883
5 Turecko Turecko 52320
6 Španielsko Španielsko 38804
7 Maďarsko Maďarsko 37144
8 Francúzsko Francúzsko 32782
9 Argentína Argentína 30394
10 Nemecko Nemecko 29298
Zobraziť celú tabuľku

Ponúkané reklamné formáty

Pre klientov ponúkame rôzne reklamné formáty - od klasickej bannerovej reklamy až po špeciálne atypické reklamné formáty, kde CTR dosahuje výborné čísla medzi 3 až 5 %.

Hokej   Futbal   Hádzaná   Basketbal  


Klasické reklamné formáty:

Ponúkame bannerové pozície v manažérskom konte. Jedná sa o skyscraper v pravej časti obrazovky o rozmeroch 160x600, leaderboard o veľkosti 728x90 pixelov v hornej časti obrazovky a banner 300x300 pixelov. Klient si samozrejme môže vybrať v ktorej krajine chce svoju reklamu zobrazovať.
Špeciálne reklamné formáty:

Pre náročných klientov ponúkame niekoľko druhov špeciálnej reklamy, ktoré sa v mnohom odlišujú od bežných reklamných formátov. Všetky formáty charakterizuje vysoký click-rate dosahujúci niekedy až 5% ako aj špeciálny image-making efekt, ktorý je pre každého klienta výhodou navyše.

a./ Sponzor tímu
Klientova firma alebo webová stránka získa možnosť stať sa sponzorom tímov na PowerPlay Manager. Každý tím v hre má každú sezónu hlavného tímového sponzora a je známym faktom, že manažéri majú blízky vzťah k svojim tímom a majú tendenciu prezrieť si so skutočným záujmom stránku svojho sponzora. Po prijatí ponuky sa logo klientovej firmy alebo stránky zobrazí v profile tímu a pod ním bude odkaz na sponzorskú stránku s priamou výzvou na návštevu, ako môžete vidieť na obrázku nižšie. Sponzorom tímu sa klient stáva na dobu 16 týždňov (112 dní).
b./ Mediálny partner
Klientova firma alebo webová stránka získa možnosť stať sa mediálnym partnerom tímov na PowerPlay Manager. Každý tím v hre podpisuje raz za sezónu zmluvu s novým mediálnym partnerom. Po prijatí ponuky sa logo klientovej firmy alebo stránky zobrazí v profile tímu a pod ním bude odkaz na stránku partnera s priamou výzvou na návštevu, ako môžete vidieť na obrázku nižšie. Mediálnym partnerom sa klient stáva na dobu 16 týždňov (112 dní), čo je dĺžka jednej sezóny na PowerPlay Manager.
c./ Sponzor balíka PRO
Každý užívateľ od nás dostáva prémiový balík PRO zdarma v dvoch prípadoch. Prvýkrát pri vytvorení nového tímu a druhýkrát pri dosiahnutí stanovenej hernej skúsenosti. V prvom prípade dostane balík PRO na 21 dní a v tom druhom na 7 dní. Každý takýto hráč následne dostane poštu, v ktorej bude klient prezentovaný ako sponzor tohto balíka PRO zdarma. Pošta sa vždy odosiela v jazyku, ktorý má hráč zvolený a klient si môže sám vybrať, v ktorých krajinách bude balíky PRO sponzorovať. Táto forma reklamy má vysoké CTR.
d./ Sponzor turnaja
Pri sponzorstve turnaja klient dostane nasledovné pozície pre svoju propagáciu: voliteľný názov turnaja, logo turnaja, odkazy na webstránky klienta prostredníctvom rubrík webstránka turnaja a diskusia o turnaji. Klient má možnosť dodať do turnaja reálne vecné ceny a zvýšiť tak povedomie užívateľov o náplni klientovho podnikania.
e./ Sponzor priameho prenosu zo zápasu
Priamy prenos zo zápasu je najobľúbenejšia a najsledovanejšia časť PowerPlay Manager. Hráči tu sledujú priame prenosy zo zápasov svojich tímov. Klientova firma alebo stránka sa môže stať sponzorom zápasu. Každý priamy prenos sa začína prezentáciou sponzora zápasu na hlavnej obrazovke a logo sponzora sa následne zobrazuje počas celého trvania prenosu na exkluzívnom mieste. Príklad môžete vidieť na obrázku nižšie.

V prípade, že vás naša ponuka zaujala a máte záujem o kúpu reklamy na www.powerplaymanager.com, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese finance@powerplaymanager.com. Písať nám môžete slovensky, česky, anglicky, nemecky, chorvátsky alebo srbsky. Alternatívny kontakt je skype - tuttleha.


PowerPlay Manager tím