زمان:

Your teams:
ارتباط
Public account
  بخش پرو
اعتبار 1292
خرید اعتبار
شما در حساب کاربری عمومی هستید. اگر می خواهید بازی کنید و یا در بحث شرکت کنید، باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر شما یک کاربر جدید هستید، اول باید ثبت نام کنید

  صفحه شخصی مربی: Public account

Manager ID: 23

دوستان
دوستی ندارید

به دیگران بگویید


...شما چیزی نمی گویید

User info


تاسیس حساب 2007-04-13 15:46:45
Country and region اسلواکی اسلواکی, Bratislavský
زبانها
Logins unknown
Activity unknown

تیم ها


تیم هاکی
اسلواکی Public Account
اسلواکی IV.2
تجربه
3488 - حرفه ای
تیم فوتبال
اسلواکی Public account
اسلواکی IV.4
تجربه
3884 - حرفه ای
تیم هندبال
اسلواکی Public account
اسلواکی IV.3
تجربه
2793 - حرفه ای
Basketball team
اسلواکی Public account
اسلواکی IV.9
تجربه
2397 - حرفه ای

پاداش های مربی


Recent logins


2020-03-25 16:02:34
2019-08-31 09:32:54
2017-06-03 13:49:43