Zapomenuté heslo

Zadej e-mail, který jsi uvedl při registraci. Bude ti na něj odeslán odkaz a po kliknutí na něj ti bude vygenerováno a posláno nové heslo. Toto heslo si budeš moci později v nastaveních v manažerském kontě změnit. Jestliže by byl tvůj problém závažnější, můžeš nás zkontaktovat na support@powerplaymanager.com.