Ώρα:

Οι ομάδες σας:
Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1330 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Θέμα: Pravidla (Ad Rules) umiestňovania reklamy na hráčov/zamestnancov...

Το θέμα είναι κλειδωμένο και δεν είναι δυνατό να δημοσιεύσεις εδώ.

Πρόσωπο κοντά στην PPM ομάδα grab


Διεγράφη από συντονιστή kvasnice.


kvasnice


Διεγράφη από συντονιστή kvasnice.


kvasnice


Διεγράφη από συντονιστή κάτοχος PRO πακέτου Σλοβακία Behemond.


κάτοχος PRO πακέτου Σλοβακία Behemond


Διεγράφη από συντονιστή κάτοχος PRO πακέτου Σλοβακία Behemond.


kvasnice


Διεγράφη από συντονιστή Lucas007.


Lucas007


Διεγράφη από συντονιστή kvasnice.


Lucas007


Διεγράφη από συντονιστή kvasnice.


kvasnice

Upravené znenie:

1. Reklama na hráča/zamestnanca musí byť napísaná normálnym písmom bez Caps Locku. Pre umiestňovanie reklamy sa môžu používať písmena abecedy,číslice,aktívne linky na hráčov/zamestnancov a interpunkčné znamienka,ktoré sa môžu používať iba individuálne a neopakovane. Pre použitie ostatných špeciálnych znakov platí obmedzenie troch znakov kumulatívne na jeden príspevok.


2. Reklama na viacerých hráčov/zamestnancov musí byť umiestnená v jednom príspevku a nie zvlášť každý hráč/zamestnanec v novom príspevku.

3. Reklama na hráča/zamestnanca môže byť umiestnená aj vtedy, keď hráč/zamestnanec nie je preskúmaný. Manažér nie je povinný uvádzať preskúmané hodnoty hráča.

4. Reklama na hráča/zamestnanca musí byt uvedená v celom linku alebo s použitím špeciálnych znakov (čiže iba meno hráča/zamestnanca). Manažér k reklame na hráča môže pridať svoj komentár.

5. V niektorých krajinách reklama hráčov a zamestnancov je rozdelená do jednotlivých tém. Také témy musia mať okrem národného názvu aj anglický názov (premenovanie tém majú na starosti MOD-i) tak, aby pre zahraničných manažérov bolo jasné, pre akú reklamu (zamestnancov alebo hráčov) je téma určená.

6. Reklama na hráča/zamestnanca musí byť umiestnená v témach špeciálne na to určených na viacerých národných diskusiách, bez ohľadu na to, či sú to krajiny hovoriace po nemecky (napr. Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko), po francúzsky, alebo anglicky hovoriace krajiny, a takáto reklama nie je považovaná za spam.

7. Je povolená reklama na hráča/zamestnanca raz za 24 hodín v tej istej krajine a v tej istej téme.

8. Všetky témy spojene s reklamou na hráča/zamestnanca musia okrem názvu v národnom jazyku obsahovať aj názov v angličtine.

9. Reklama na hráča/zamestnanca v témach špeciálne na to určených je považovaná za spam:
- keď sa opakuje viackrát na jednej strane témy
- keď je umiestnená viackrát v tej istej téme určitej krajiny v priebehu 24 hodín.
- keď v téme pre reklamu hráča je umiestnená reklama na zamestnanca a opačne
- pri reklame hráča/zamestnanca boli použité veľké písmená alebo špeciálne znaky.

10. Reklama na hráča / zamestnanca nesmie obsahovať dva alebo viac po sebe idúcich prázdnych riadkov.


kvasnice

1. Player/staff member ads must be written in normal letters without Caps Lock. Player ads can be written using letters of the alphabet, numerals, player/employee active links and punctuation marks, which can be only used individually and without any repetitions. The use of other special characters/symbols is subject to the restriction of three symbols cumulatively per post at the maximum.

2. Advertising multiple players/staff members must be done in only one; players/staff members must not be advertised in multiple posts (e.g. one post per sale).

3. Ads can be placed even if the player/staff member is not scouted. Manager doesn’t have to provide scouted qualities as it is currently practiced in some countries.

4. Ads must be entered as a full link or with the use of special tags (when only the name appears as a clickable link). The manager may add a comment to the ad.

5. In some countries there are separate threads for players and staff members. Such threads must have both local and English name (MODs can rename the threads if necessary), so that foreign managers know where to post their ads.

6. Ads can be placed in designated topics in multiple national forums regardless of whether they use the same language (such as German in Germany, Switzerland and Austria). Posting ads in multiple countries is not considered as spamming.

7. One ad every 24 hours in the same country/thread is allowed.

8. All threads related to market advertising must have a title in both local and English language.

9. Advertising in designated threads is considered as spam:

- if it appears more than once on the same page,

- if it appears in the same thread/country more than once within 24 hours,

- if capital letters or special symbols are used in the ad.

10. Ads must not contain two or more consecutive empty lines.Τα αγαπημένα σας θέματα
Σλοβακία Kšefty-Tímy-Z...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Novi sport na...
Σλοβακία I.1
Σλοβακία Športová akad...
Σερβία Репрезентациј...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Vicevi
Σλοβακία II.4
Πολωνία Reprezentacja...
Σλοβακία Hlásenie chýb
Σλοβακία Okamžite výzv...
Σλοβακία Futbal vo sve...
Σλοβακία MS U20, U18
Σερβία II.1
Σλοβακία kredity
Σλοβενία U17
Τσεχική Δημοκρατία II.1
Σλοβακία Nezobrazuje m...
Βουλγαρία младежи
Βραζιλία Amistosos Sta...
Βραζιλία PPMbet
Σλοβενία Bodoče zvezde...
Αλγερία I.1
Βραζιλία Esportes
Πολωνία Poszukuję Asy...
Βόρεια Μακεδονία Ракомет
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Prevodioci
Βραζιλία OFF - Cartola...
Πολωνία Ski Jump Mani...
Βραζιλία Condolences
Τσεχική Δημοκρατία Platy hráčů u...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη BiH PP Magazi...
Αλγερία المنتخب الجزا...
Αλγερία اجتماع بيع لا...
Αλγερία كرة اليد على ...
Αλγερία كرة القدم الج...
Αλγερία عصبة الاندية ...
Βραζιλία Uniformes e L...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη koga bi vi
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Popularizacij...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Prognoziranje...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Veliki događa...
Εσθονία MM Eestisse
Βραζιλία Sports Rankin...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Sastanak BH Z...
Αίγυπτος سؤال وجواب في...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη PPM Kredit
Αυστρία Tennis Duel -...
Βέλγιο financien
Βέλγιο Vanalles
Αζερμπαϊτζάν PPM Translato...
Αυστρία Facebook
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Facebook
Αυστρία 2. Mannschaft...
Αυστρία Jerseys?
Αλγερία مقابلة ودية ب...
Αζερμπαϊτζάν U-17 milli ko...
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Sms krediti
Σλοβακία Kohutko Cup I...
Σλοβακία Gold Cup
Σλοβακία Trh hráčov/za...
Σλοβακία National Gree...
Σλοβακία V.168
Σλοβακία players for G...
Σλοβακία Pravidla (Ad ...
Σλοβακία 2 zapasy za d...
Σλοβακία postup?
Σλοβακία Ligový pohár
Σλοβακία dresy a vlajk...
Σλοβακία National Germ...
Σλοβακία PPM reprezent...
Σλοβακία Voľby trénera...
Σλοβακία DB National I...
Σλοβακία PPZT:pred a p...
Σλοβακία HANDBALL MANA...
Σλοβακία F1
Σλοβακία tranfers
Αυστραλία New F1 manage...
Σλοβακία organizujem t...
Σλοβακία transfer
Σλοβακία Dresy
Σλοβακία VI.188
Σλοβακία VI.190
Σλοβακία VI.196
Σλοβακία VI.185
Σλοβακία VI.177
Σλοβακία VI.184
Σλοβακία VI.178
Σλοβακία VI.180
Σλοβακία VI.166
Σλοβακία VI.172
Σλοβακία VI.168
Σλοβακία VI.169
Σλοβακία VI.170
Σλοβακία VI.173
Σλοβακία VI.164
Σλοβακία VI.163
Σλοβακία VI.127
Σλοβακία V.85
Σλοβακία VI.111
Σλοβακία VI.72
Σλοβακία VI.109
Σλοβακία Futbalová Rep...
Σλοβακία V.253
Σλοβακία Slovakia Cup ...
Σλοβακία VI.113
Σλοβακία Esox lucius f...
Σλοβακία trgu - trensf...
Σλοβακία V.160
Σλοβακία Klubové vlajk...
Σλοβακία Vytvorenie kl...
Σλοβακία V.248
Σλοβακία VI.143
Σλοβακία VI.146
Σλοβακία V.170
Σλοβακία V.232
Σλοβακία Žilinska fotb...
Σλοβακία V.252
Σλοβακία V.255
Σλοβακία V.247
Σλοβακία VI.96
Σλοβακία V.223
Σλοβακία VI.9
Σλοβακία Kto ma najvac...
Σλοβακία V.230
Σλοβακία V.133
Σλοβακία VI.147
Σλοβακία V.184
Σλοβακία uspesnost str...
Σλοβακία VI.126
Σλοβακία VI.58
Σλοβακία VI.51
Λευκορωσία "Клубная супе...
Σλοβακία V.158 tipovač...
Σλοβακία V.250
Σλοβακία VI.80
Σλοβακία mini champion...
Σλοβακία V.249
Σλοβακία V.229
Σλοβακία V.251
Σλοβακία Primera Divis...
Σλοβακία Tímový web
Σλοβακία VI.160
Σλοβακία Friendly Matc...
Σλοβακία VI.156
Σλοβακία Klubovy web
Σλοβακία V.127
Σλοβακία Futbalova Rep...
Σλοβακία Taktiky
Σλοβακία Tréning hráčo...
Σλοβακία SVK Repre - F...
Σλοβακία VI.145
Σλοβακία Stažnosti na ...
Σλοβακία VI.106
Σλοβακία futbal
Σλοβακία Design-logo-d...
Σλοβακία V.208
Σλοβακία V.189
Σλοβακία stadio
Σλοβακία VI.149
Σλοβακία VI.125
Σλοβακία VI.88
Σλοβακία V.176
Σλοβακία SILA TÍMU
Σλοβακία VI.103
Σλοβακία V.148
Σλοβακία super zápasy
Σλοβακία Ponuky generá...
Σλοβακία Slovenské Sup...
Σλοβακία V.148
Σλοβακία stavanie záze...
Σλοβακία Tipovacia súť...
Σλοβακία V.172
Σλοβακία pro evolution...
Σλοβακία Corgoň liga a...
Σλοβακία VI.138
Σλοβακία 2x zaspievaná...
Σλοβακία Tvorba Loga
Σλοβακία A.C.A.B. CUP
Σλοβακία Najlepší stre...
Σλοβακία Šlapak
Σλοβακία V.201
Σλοβακία VI.154
Σλοβακία VI.142
Σλοβακία Horna nitra C...
Σλοβακία VI.148
Σλοβακία VI.97
Σλοβακία VI.144
Σλοβακία Súťaž o 40 kr...
Σλοβακία VI.112
Σλοβακία MS vo Futbale...
Σλοβακία kupovanie zam...
Σλοβακία Hlasovanie - ...
Σλοβακία V.242
Σλοβακία Priatelsky du...
Σλοβακία ZAPASY PRIJMA...
Σλοβακία PPMliga-turna...
Σλοβακία Tvorba-loga-d...
Σλοβακία Majstrovstvá ...
Σλοβακία V.178
Σλοβακία IV.24 Ligové ...
Σλοβακία VI.128
Σλοβακία VI.54
Σλοβακία Turnaj - UEFA...
Σλοβακία Turnaj - Prem...
Σλοβακία Liga majstrov
Σλοβακία VI.110
Σλοβακία V.146
Αυστραλία Last Letter -...
Σλοβακία V.256
Σλοβακία VI.114
Σλοβακία V.225
Σλοβακία VI.92
Σλοβακία V.246
Σλοβακία V.239
Σλοβακία V.237
Αυστρία Regeln/Rules
Νεότερες δημοσιεύσεις